Perronwerk

  • Een ProRail-erkend aannemer met specifieke spoorkennis
  • Nauwkeurig keerwanden stellen is onze specialiteit
  • Met oog voor omgeving en reiziger

Tot 2030 brengt ProRail alle perrons op 76 cm hoogte ten opzichte van BS (Bovenkant Spoorstaaf). De Wilde verzorgt dit volledig; met diepgaande kennis van perron- én spoorwegbouw. We verzorgen meteen alles op en om het perron. Handig voor u, want u heeft slechts te maken met één partij die alles regelt. Of het nu gaat om nieuwbouw of onderhoud. We werken als hoofdaannemer voor ProRail en als onderaannemer voor civiele aannemers.

Perrons bouwen of aanpassen

Het bouwen of aanpassen van een perron is een combinatie van civiel werk en spoorbouwtechnieken. We hebben dit allemaal in huis. We vervangen oude keerwandconstructies door één uniforme constructie. We stellen deze zorgvuldig af op de juiste hoogte (BS + 76 cm) en in de juiste afstand tot hart spoor (1.70 m). Zo nodig brengen we het spoor op doeltracé. Het straatwerk wordt opnieuw uitgevoerd, al dan niet met nieuwe tegels. Indien nodig wordt de bovenleiding gereguleerd en de spoorbeveiliging opnieuw ingesteld.

Renovatie- en onderhoudswerk op het perron

Ook voor renovatie- en onderhoudswerk op het perron kunt u rekenen op onze expertise. Denk bijvoorbeeld aan het herstellen van straatwerk, het plaatsen van een wachthuisje of het laten zakken van een snoepautomaat. Aanpassingen aan de locatie van in- en uitcheckpalen? Ook die verzorgen we voor u.

Met kennis van spoorbouw

Als spoorbouwer is De Wilde Spoorwegbouw de ideale partij voor perronwerk. We zijn namelijk als geen ander thuis in specialistisch werk aan het spoor. Dat is bijvoorbeeld handig als er ook aanpassingen nodig zijn aan het spoor, de bovenleiding of het seinwezen. We zijn thuis in alle techniekvelden die nodig zijn voor volledig perronwerk. In een zo vroeg mogelijk stadium gaan we in overleg met de opdrachtgever. Onze aanpak kenmerkt zich door duidelijkheid, openheid en eerlijkheid. Dat zorgt voor een efficiënt en vloeiend proces.