Milieubeleid

Meegaan met de tijd is voor ons belang. In het belang van mens, dier en milieu gebruiken we ons materieel efficiënt. We gaan zuiniger om met energie en zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten op de natuur.

Wij kennen onze rol

Sinds 2009 streeft De Wilde NL naar vermindering van de milieubelasting van haar werkzaamheden binnen de spoorbranche. Om dit te realiseren zijn in onze inschrijfformulieren voor aanbestedingen milieuvriendelijke maatregelen benoemd en wordt deelgenomen aan vak relevante bijeenkomsten/werkgroepen.

Het structureel controleren en verbeteren, het schriftelijk vastleggen (borgen) van de afgesproken werkwijze en het communiceren hierover zijn echter aspecten die nog verbeterd kunnen worden zodat milieubeleid binnen de organisatie een vaste plaats krijgt. Eind 2020 zijn wij begonnen ons milieubeleid te structureren in een milieumanagementsysteem. Er is een Milieuhandboek opgesteld en er is een nieuwe beleidsverklaring ondertekend door de directie van De Wilde NL (J.A.G de Wilde) die het aspect milieu een geheel nieuwe rol geeft. Inmiddels zijn wij ISO 14001:2015 gecertificeerd.

ISO 14001 ALS VERANKERING

Ons milieubeleid is verankerd in het Milieuhandboek. De norm NEN-EN-ISO 14001 is daarbij ons handvat en verankert milieuprestaties binnen onze organisatie. Plan-do-check-act cycli en continu op zoek zijn naar nieuwe verbeteringen spelen een belangrijke rol binnen ons milieubeleid. Wij streven naar het beste en wanneer dat niet lukt, leren wij daar graag van, zodat wij de volgende keer weer beter presteren.

De Wilde NL heeft in dit handboek de werking van het milieumanagementsysteem beschreven. Het vormt de handleiding voor het systeem. Er wordt op praktische wijze omgegaan met de eisen uit de ISO 14001:2015 norm.