Betonnen spooropstorten

  • Een eigen ontwikkeld bekistingssysteem
  • Een perfecte afstemming met het spooralignement
  • Mogelijkheid om ook direct de vulstaten te laten bepalen

Voor een stabiel spoortracé is het heel belangrijk dat het betonwerk onder het tracé met hoge precisie is uitgevoerd. Vooral op kunstwerken telt elke millimeter. Ook het opstorten van het beton kunt u aan ons overlaten. Dat doen we met uiterste zorgvuldigheid. Immers, we denken en handelen als spoorbouwers.

Met eigen stalen kist en maatvoeringssysteem

Voor het secuur uitvoeren van betonopstorten hebben we een stalen kist en maatvoeringsysteem ontwikkeld. Hiermee voeren we het betonwerk met grote precisie uit. Onze unieke oplossing zorgt voor een exacte ligging van de betonopstorten. Daardoor krijgt het spoortracé een vaste, precies gedefinieerde basis. Daarna kunnen we aan de slag met de indirecte spoorstaafbevestiging. Hiervoor kunnen wij ook direct de oplegvlakken inmeten, de meting uitwerken en de vulstaat opleveren.

Beton

Voor de goede orde: we doen dat beton opstorten er niet even bij. Integendeel juist. De Wilde Spoorwegbouw begon ooit als bedrijf dat beton corrigeerde in opdracht van ProRail en andere infrabeheerders. En tegenwoordig is dit nog altijd een van de specialismen van De Wilde Spoorwegbouw.

Compacte betonmixer

Voor betonwerk op locatie beschikken we over een compacte betonmixer, speciaal ontwikkeld voor toepassing in krappe ruimten. U kunt deze betonmixer trouwens ook bij ons huren.