Veiligheidsbeleid

Natuurlijk besteden we veel aandacht aan veiligheid voor medewerkers. Want spoorwegbouw is niet zonder risico’s. We maken vakkundig gebruik van ons materieel en van onze kennis van het spoor. Bovendien is veiligheid ook een kwestie van logisch nadenken en eigenverantwoordelijkheid te tonen.  

Kortom, veilig werken zit in ons DNA. Dat stelt ons in staat om, ook na een dag van uitdagende omstandigheden, weer veilig thuis te komen.

Veiligheidscertificaten: VCA en NEN Veiligheidsladder

We werken aantoonbaar veilig. Zowel ons bedrijf als alle operationele medewerkers zijn VCA-gecertificeerd. Bovendien werken we met de NEN Veiligheidsladder, gebaseerd op de ProRail Veiligheidsprestatieladder. Hiermee meten we hoe bewust onze organisatie omgaat met veiligheid. Met als doel: het terugdringen van onveilige situaties en incidenten. We werken met een prestatiebeoordelingssysteem. We spreken elkaar aan en helpen elkaar.

Veilig werken is in onze branche een must. Zowel ons bedrijf als alle operationele medewerkers zijn VCA-gecertificeerd. Bovendien is ons trede 5 op de NEN Veiligheidsladder toegekend, gebaseerd op de ProRail Veiligheidsprestatieladder. Hiermee meten we hoe bewust onze organisatie omgaat met veilig gedrag. Met als doel: het terugdringen van onveilige situaties en incidenten. We werken met een prestatiebeoordelingssysteem op persoonlijk niveau. We spreken elkaar aan op veilig en onveilig gedrag en helpen elkaar. 

 

Veiligheidsapp

Wij hebben een eigen bedrijfsapp ontwikkeld. Deze app heeft vele functies (zoals planning, kilometerregistraties en contactgegevens van eigen en vast ingehuurde medewerkers), maar binnen ons bedrijf wordt de app vaak “VEILIGHEIDSAPP” genoemd. Wij gebruiken de app namelijk ook voor het melden van onveilige situaties, (bijna) ongevallen en milieuincidenten. Meldingen worden via de app met ons personeel gedeeld om van elkaar te leren en maatregelen toe te passen. Ook worden gehouden toolboxen en belangrijke mededelingen via de app verspreid. Binnenkort kunnen via de app ook werkplekinspecties en observatierondes worden gehouden. 

Willy is onze mascotte van de veiligheidsapp. Hij geeft collega's veiligheidstips via de app of via posters. Ook is hij betrokken bij projectspecifieke veiligheidsinstructies.

We streven ernaar dat onze app ook door derden te downloaden is. Bijvoorbeeld opdrachtgevers en onderaannemers kunnen dan de app downloaden en vervolgens als gast inloggen. Diverse functies, waaronder het melden van onveilige situaties, zijn dan namelijk ook voor gasten beschikbaar. Wij hopen te zijner tijd ook op veel actieve gebruikers, die ons helpen onze bouwplaatsen veiliger te maken. We houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Project-specifieke risico's minimaliseren

Welke opdracht we ook voor u uitvoeren, elke processtap vindt zorgvuldig plaats. We brengen vooraf de risico’s in kaart en bespreken deze met onze medewerkers. Tijdens de uitvoering houden we de restrisico’s minimaal. Dit door een gedetailleerde projectintroductie, duidelijke werkinstructies en een veilige inrichting van het werkterrein. De uitvoerder houdt hierop kritisch toezicht. Vele collega's zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener (BHV’er), wat de tijd tot kundige hulpverlening bij calamiteiten aanzienlijk verkort.

Wat zegt onze gedragscode over veilig werken?

De Wilde Spoorwegbouw hanteert haar eigen gedragscode, waaraan iedere medewerker zich dient te houden. Uiteraard conformeren wij ons ook aan de Life Saving Rules van Railalert. Dit zijn de speerpunten uit de gedragscode van de Wilde NL:

 

 

Wees alert op je eigen veiligheid en die van anderen;
Spreek elkaar aan op onveilig of veilig gedrag;
Signaleer verbetermogelijkheden en meld deze.