Ballastspoor

  • Oog voor detail en nauwkeurigheid
  • Uitstekend materieel door samenwerking met vooruitstrevende partners
  • Te combineren met de aanleg van (spoor op) kunstwerken

Zoekt u een spooraannemer om uw ballastspoor aan te leggen of te vernieuwen? Wij voeren complete vernieuwingen uit van het ballastspoor, met jarenlange ervaring in het werken langs het spoor!

Een nieuw ballastspoor

Een nieuw ballastspoor wordt opgebouwd vanaf het zandbed. Met shovels voorzien van levellers wordt vervolgens het ballastbed op de juiste hoogte aangebracht en vervolgens verdicht. De dwarsliggers worden uitgereden. Hierop worden de spoorstaven bevestigd. Daarna wordt de bovenlaag van ballastmateriaal gestort. Een stopmachine verdicht het ballastbed en zorgt ervoor dat het spoor op doeltracé (x,y,z-richting) terecht komt. Tenslotte wordt het ballastbed netjes afgewerkt.

Bij renovatie wordt de oude spoorconstructie in secties afgevoerd, waarna het oude ballastbed afgegraven wordt. Het oude ballastmateriaal wordt conform de vigerende afvalstoffenwet afgevoerd naar een verwerker.

Onderhoud aan ballastspoor

We voeren ook onderhoudswerkzaamheden uit aan ballastspoor. Denk aan onder meer:

  • Herprofileren van het ballastbed;
  • Het vervangen van spoorstaven;
  • Het opnieuw op doeltracé leggen van het spoor met behulp van een stopmachine;
  • Het vervangen van geleidebalkpuntstukken.