Duurzaamheid

DE TOEKOMST LIGT IN HET CIRCULAIR BOUWEN! 

De Wilde NL heeft al veel oplossingen bedacht om duurzamer te bouwen. Zoals speciale machines voor indirecte spoorstaafbevestigingen, afvalmanagement en het gebruik van blauwe diesel voor onze machines op de projecten. Uiteraard maken wij de komende jaren nog meer stappen. 

Naast duurzaamheid en innovaties houden wij ons bezig met de impact van onze werkzaamheden op het milieu. Wij bedenken duurzame oplossingen bij tenders om een zo goed mogelijke MKI-waarde (milieukostenindicator) aan te kunnen bieden. Ook in de uitvoering van projecten zorgt De Wilde NL ervoor om zo duurzaam mogelijk te bouwen. 

Duurzaam werken is essentieel, in het belang van mens en milieu. We gebruiken ons materieel efficiënt, gaan zuinig om met energie en maken ons medewerkers hiervan bewust. En in het kader van de Co2-Prestatieladder (niveau 5) werken we continu aan verbetering, samen met andere partijen in de markt.

CO2-Prestatieladder, niveau 5

Onze bedrijven De Wilde NV (bestaande uit De Wilde Spoorwegbouw en De Wilde Betonboringen) hebben het CO2-Bewust certificaat, niveau 5. Trede 5 houdt in dat we samen met collega’s, ketenpartners en kennisinstellingen actief zoeken naar mogelijkheden om CO2-uitstoot verder terug te dringen.

Lees meer over ons op de website van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbestedingen en Ondernemen)

https://www.co2-prestatieladder.nl/certificaathouders/De_Wilde_NL_B_V 

Energiemanagementprogramma

We willen duurzaam ondernemen. Onderandere door de hoeveelheid energie te reduceren en te verduurzamen. We voeren hiervoor een energiemanagementprogramma (CO2-prestatieladder vraag: 3.B.2/3.C.1) uit.

Lees meer over ons energiemanagementprogramma 

CO2-reductie-initiatieven

We willen samen werk maken van een beter milieu. Intern met collega’s en externe met ketenpartners en kennisinstellingen. Met hen voeren we initiatieven uit voor CO2-reductie.

Overkoepelend is De Wilde NL B.V. lid van Stichting Nederland CO2 Neutraal, het netwerk van bedrijven dat werk maakt van CO2-reductie..