Kwaliteitsbeleid

Ons werk is altijd maatwerk. Het vraagt om een secure voorbereiding en uitvoering. Opdrachtgevers waarderen onze focus op kwaliteit. Daarin gaan we verder dan wordt voorgeschreven. Kwaliteit staat bij ons namelijk centraal. We besteden daarom veel aandacht aan het vakmanschap, de deskundigheid en de professionaliteit van onze medewerkers.

Vakmanschap, deskundigheid, professionaliteit

Aan de basis van goede kwaliteit staat het vakmanschap van onze medewerkers. Hun kennis en kunde zijn onmisbaar. We houden onze kennis actueel en geven die aan elkaar door. Onze medewerkers zijn bovendien op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving. Ook professionaliteit heeft bij ons veel aandacht. Houding en gedrag vinden we heel belangrijk, tegenover elkaar én richting onze klanten.

ISO 9001 als verankering

Het kwaliteitsbeleid binnen De Wilde Spoorwegbouw is verankerd in het KAM-handboek. De norm NEN-EN-ISO 9001 is daarbij ons handvat en verankert kwaliteit binnen onze organisatie. Plan-do-check-act cycli spelen een belangrijke rol binnen ons kwaliteitsbeleid. Wij streven naar het beste en wanneer dat niet lukt, leren wij daar graag van, zodat wij het de volgende keer weer beter kunnen doen.