Indirecte spoorstaafbevestiging Stalen bruggen

Kano's voor vernieuwen spoorconstructie stalen bruggen Haarlem

Locatie
Haarlem
In opdracht van
ProRail
Uitvoeringsperiode
9 en 10 november 2019

In Haarlem hebben we op twee stalen dubbelliggerbruggen met coupes, het spoor inclusief de oplegconstructie volledig vervangen. Een opdracht van ProRail, die is uitgevoerd in onderaanneming van VolkerRail.

De constructie was erg onderhoudsgevoelig, wat zich openbaarde in forse slijtage aan spoorstaaf en bevestigingsonderdelen. Ter plaatse van de bruggen ligt het spoor in een horizontale boog van 555m en 100mm verkanting. De maximaal toegestane baanvaksnelheid is 80km per uur. Op basis van deze waarden zou de aanwezige spoorstaafoplegconstructie op de coupes, bestaande uit stiftplaten met twee stiften (ankers) met standaard rughellingplaten voor indirecte spoorstaafbevestiging, hieraan moeten voldoen. Om in de toekomst de slijtage van bovenbouwmaterialen aanzienlijk te verminderen en de spoorwijdte beter te waarborgen, had de opdrachtgever de wens om de constructie met stiftplaten met twee ankers om te bouwen naar een constructie met stiftplaten met vier ankers.

Bij de bestaande bevestiging met twee ankers werden excentrische kraagbussen toegepast, waarmee het spoor in horizontale richting de benodigde stelmogelijkheid had. Omdat bij de nieuwe bevestiging met vier ankers deze stelmogelijkheid niet meer aanwezig was, moest dat op een andere plaats worden gecreëerd. De aanvankelijk aangebrachte gaten in de coupes van de constructie uit 1973 bleken na een inmeting vrij nauwkeurig gepositioneerd. Om toch een stelmogelijkheid van enige millimeters te verkrijgen, is in samenspraak met ProRail en VolkerRail gekozen voor ovale bevestigingsgaten in de stiftplaten in combinatie met de ronde gaten in de coupes. Nadat het spoor in de juiste horizontale boogstraal was afgesteld, werd de ruimte tussen de geïsoleerde bevestigingsbouten in de ronde gaten in de coupes en de ovale gaten in de stiftplaten opgevuld met stalen opvulstukjes. Deze opvulstukjes zijn er in vier varianten, waarbij de excentriciteit van het gat in het opvulstukje telkens met 1mm oploopt tot 3mm. Vooraf werd bepaald dat dit voldoende zou moeten zijn om het spoor in de juiste horizontale boogstraal te kunnen afstellen en fixeren. Door de vorm van het opvulstukje werd de naam al gauw omgedoopt tot “kano”, naar de welbekende gevulde koek.

SpoorPro, het vakblad voor de spoorsector, schreef over dit project het volgende artikel: 
'Kano' biedt uitkomst bij afstelwerk op Haarlemse Spoorbruggen